Microsoft 365 için ağ yol haritası

<h2 id="networking-roadmap-for-microsoft-365">Microsoft 365 için ağ yol haritası <img class="size-full wp-image-2190 alignright" src="https://yurtdisigocmenlik.com/wp-content/uploads/2020/09/microsoft-80659_640.jpg" alt="" width="448" height="224" style="float: right;"></h2><p>İşletmeler için Microsoft 365, işbirliği ve üretkenlik bulut hizmetleri, Microsoft Intune ve Microsoft Azure'un birçok kimlik ve güvenlik hizmetini içerir.&nbsp;Bu bulut tabanlı hizmetlerin tümü, Internet veya özel devreler üzerinden istemci cihazlardan gelen bağlantıların güvenliğine, performansına ve güvenilirliğine dayanır.&nbsp;Bu hizmetleri barındırmak ve dünyanın her yerindeki müşterilerin kullanımına sunmak için Microsoft, performans ve entegrasyonu vurgulayan bir ağ altyapısı tasarladı.</p><p>Microsoft 365 işe alımınızın önemli bir parçası, ağınızın ve İnternet bağlantılarınızın en iyi erişim için ayarlandığından emin olmaktır.&nbsp;Şirket içi ağınızı küresel olarak dağıtılmış bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) bulutuna erişmek için yapılandırmak, şirket içi veri merkezlerine ve merkezi bir İnternet bağlantısına trafik için optimize edilmiş geleneksel bir ağdan farklıdır.</p><p>Şirket içi kullanıcılarınız için en iyi performansı elde etmek amacıyla temel farklılıkları anlamak ve uç cihazlarınızı, istemci bilgisayarlarınızı ve şirket içi ağınızı değiştirmek için bu makaleleri kullanın.</p><h2 id="plan" class="heading-anchor">Plan</h2><p>Ağ oluşturma uygulamanızın planlama aşamasında:</p><ul><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-networking-overview?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Microsoft 365 ağının nasıl çalıştığını anlayın</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/assessing-network-connectivity?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Mevcut ağ bağlantınızı değerlendirin</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/network-planning-with-expressroute?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">ExpressRoute'un kuruluşunuz için doğru olup olmadığını belirleyin</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/plan-for-network-devices?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Ağ cihazlarınız için plan yapın</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/network-and-migration-planning?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Ağınızı geçiş için ayarlayın</a></li></ul><h2 id="deploy" class="heading-anchor">Dağıtmak</h2><p>Ağ uygulamanızın dağıtım aşamasında:</p><ul><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/set-up-network-for-microsoft-365?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Kurumsal ağınızın Microsoft 365 bağlantısı için optimize edildiğinden emin olun</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/setup/add-domain" data-linktype="absolute-path">Kuruluşunuz için DNS etki alanlarını ekleyin</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-ip-web-service?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Bağlantınızı Microsoft 365 uç noktalarına optimize edin</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-vpn-split-tunnel?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Uzaktan çalışanlar için bağlantıyı optimize edin</a></li><li>Gerekirse&nbsp;<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/azure-expressroute?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">ExpressRoute'u yapılandırın</a></li></ul><h2 id="manage" class="heading-anchor">Yönetin</h2><p>Ağ uygulamanızın yönetim aşamasında:</p><ul><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-endpoints?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Ağ cihazlarınızın en son Office 365 uç noktalarını kullandığından emin olun</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/network-planning-and-performance?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Ağ performansınızı izleyin ve ayarlayın</a></li><li><a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/managing-expressroute-for-connectivity?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">ExpressRoute bağlantılarınızı izleyin</a></li></ul><h2 id="network-equipment-vendors" class="heading-anchor">Ağ ekipmanı satıcıları</h2><p>Bir ağ ekipmanı satıcısıysanız,&nbsp;<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/microsoft-365-networking-partner-program?view=o365-worldwide" data-linktype="relative-path">Microsoft 365 Ağ Ortağı Programı'na</a>&nbsp;katılın&nbsp;.&nbsp;Microsoft 365 ağ bağlantısı ilkelerini ürünlerinize ve çözümlerinize eklemek için programa kaydolun.</p>